Naqib dan Munsib

No Comments

Di lembah yang terletak antara Syibam dan Tarim dengan Saiyun di antaranya terdapat lebih dari sepertiga penduduk Hadramaut. Dari sini pula kebanyakan orang Arab di Indonesia. Di antara penduduk Hadramaut terdapat kaum Alawiyin yang lebih dikenal dengan golongan Sayid. Golongan Sayid sangat besar jumlah anggotanya di Hadramaut terutama di kota Tarim dan Saiyun, mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati, sehingga secara moral sangat berpengaruh pada penduduk. Mereka terbagi dalam keluarga-keluarga (qabilah), dan banyak di antaranya yang mempunyai pemimpin turun temurun yang bergelar munsib.

Munsib merupakan perluasan dari tugas ‘Naqib’ yang mulai digunakan pada zaman Imam Ahmad al-Muhajir sampai zaman Syekh Abu Bakar bin Salim. Seorang ‘naqib’ adalah mereka yang terpilih dari anggota keluarga yang paling tua dan alim, seperti Syekh Umar Muhdhar bin Abdurahman al-Saqqaf. Ketika terpilih menjaga ‘naqib’, beliau mengajukan beberapa persyaratan, diantaranya:

 1. Kepala keluarga Alawiyin dimohon kesediaannya untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka dari keluarga kaya dengan anak laki-laki dari keluarga miskin, begitu pula sebaliknya untuk menikahkan anak laki-laki dari keluarga kaya dengan anak perempuan dari keluarga miskin.
 2. Menurunkan besarnya mahar pernikahan dari 50 uqiyah menjadi 5 uqiyah, sebagaimana perintah shalat dari 50 waktu menjadi 5 waktu.
 3. Tidak menggunakan tenaga binatang untuk menimba air secara berlebihan.

Setelah Syekh Umar Muhdhar wafat, jabatan ‘naqib’ dipegang oleh Syekh Abdullah Alaydrus bin Abu Bakar al-Sakran, Syekh Abu Bakar al-Adeni Alaydrus, Sayid Ahmad bin Alwi Bajahdab, Sayid Zainal Abidin Alaydrus.

Menurut Syekh Ismail Yusuf al-Nabhani dalam kitabnya ‘Al-Saraf al-Muabbad Li Aali Muhammad’ berkata: “Salah satu amalan yang khusus yang dikerjakan oleh keluarga Rasulullah, adanya ‘naqib’ yang dipilih di antara mereka”. Naqib dibagi menjadi dua, yaitu:

Naqib Umum ( al-Naqib al-Am ), dengan tugas:

 1. Menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara keluarga
 2. Menjadi ayah bagi anak-anak dari keluarga yatim
 3. Menentukan dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang telah membuat suatu kesalahan atau menyimpang dari hukum agama.
 4. Mencarikan jodoh dan menikahkan perempuan yang tidak punya wali.

Naqib khusus (al-Naqib al-khos), dengan tugas:

 1. Menjaga silsilah keturunan suatu kaum
 2. Mengetahui dan memberi legitimasi terhadap nasab seseorang.
 3. Mencatat nama-nama anak yang baru lahir dan yang meninggal.
 4. Memberikan pendidikan akhlaq kepada kaumnya.
 5. Menanamkan rasa cinta kepada agama dan melarang untuk berbuat yang tidak baik.
 6. Menjaga keluarga dari perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama.
 7. Menjaga keluarga bergaul kepada mereka yang mempunyai akhlaq rendah demi kemuliaan diri dan keluarganya.
 8. Mengajarkan dan mengarahkan keluarga tentang kebersihan hati
 9. Menjaga orang yang lemah dan tidak menzaliminya.
 10. Menahan perempuan-perempuan mereka menikah kepada lelaki yang tidak sekufu’.
 11. Menjaga harta yang telah diwakafkan dan membagi hasilnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 12. Bertindak tegas dan adil kepada siapa saja yang berbuat kesalahan.

Dewan naqabah terdiri dari sepuluh anggota yang dipilih. Setiap anggota mewakili kelompok keluarga atau suku dan dikukuhkan lima orang sesepuh suku itu dan menjamin segala hak dan kewajiban yang dibebankan atas wakil mereka. Dewan yang terdiri dari sepuluh anggota ini mengatur segala sesuatu yang dipandang perlu sesuai kepentingan, dan bersesuaian pula dengan ajaran syari’at Islam serta disetujui oleh pemimpin umum. Apabila keputusan telah ditetapkan maka diajukanlah kepada pemimpin umum (naqib) untuk disahkan dan selanjutnya dilaksanakan.

Dari waktu ke waktu tugas ‘naqib’ semakin berat, hal itu disebabkan banyak keluarga dan mereka menyebar ke berbagai negeri yang memerlukan perjalanan berhari-hari untuk bertemu ‘naqib’ jika mereka hendak bertemu untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Untuk meringankan tugas ‘naqib’ tersebut, maka terbentuklah ‘munsib’. Para munsib berdiam di lingkungan keluarga yang paling besar atau di tempat asal keluarganya. Jabatan munsib diterima secara turun menurun, dan di antara tugasnya selalu berusaha mendamaikan suku-suku yang bersengketa, menjamu tamu yang datang berkunjung, menolong orang-orang lemah, memberi petunjuk dan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Sebagaian besar munsib Alawiyin muncul pada abad sebelas dan abad ke dua belas hijriyah, diantaranya keluarga bin Yahya mempunyai munsib di al-Goraf, keluarga al-Muhdar di al-Khoraibah, keluarga al-Jufri di dzi-Asbah, keluarga al-Habsyi di khala’ Rasyid, keluarga bin Ismail di Taribah, keluarga al-Aidrus di al-Hazm, Baur, Salilah, Sibbi dan ar-Ramlah, keluarga Syekh Abu Bakar di Inat, keluarga al-Attas di al-Huraidah, keluarga al-Haddad di al-Hawi dan keluarga Aqil bin Salim di al-Qaryah.

Keluarga golongan Sayid yang berada di Hadramaut adalah:

Aal-Ibrahim Al-Ustadz al-A’zhom Asadullah fi Ardih

Aal-Ismail Aal-Bin Ismail Al-A’yun

Aal-Albar Aal-Battah Aal-Albahar

Aal-Barakat Aal-Barum Aal-Basri

Aal-Babathinah Aal-Albaiti Aal-Babarik

Aal-Albaidh Al-Turobi Aal-Bajahdab

Jadid Al-Jaziroh Aal-Aljufri

Jamalullail Aal-Bin Jindan Al-Jannah

Aal-Junaid Aal-Aljunaid Achdhor Aal-Aljailani

Aal-Hamid Aal-Alhamid Aal-Alhabsyi

Aal-Alhaddad Aal-Bahasan Aal-Bahusein

Hamdun Hamidan Aal-Alhiyyid

Aal-Khirid Aal-Balahsyasy Aal-Khomur

Aal-Khaneiman Aal-Khuun Aal-Maula Khailah

Aal-Dahum Maula al-Dawilah Aal-Aldzahb

Aal-Aldzi’bu Aal-Baraqbah Aal-Ruchailah

Aal-Alrusy Aal-Alrausyan Aal-Alzahir

Aal-Alsaqqaf Al-Sakran Aal-Bin Semith

Aal-Bin Semithan Aal-Bin Sahal Aal-Assiri

Aal-Alsyatri Aal-Syabsabah Aal-Alsyili

Aal-Basyamilah Aal-Syanbal Aal-Syihabuddin

Al-Syahid Aal-Basyaiban Al-Syaibah

Aal-Syaikh Abi Bakar Aal-Bin Syaichon Shahib al-Hamra’

Shahib al-Huthoh Shahib al-Syubaikah Shahib al-Syi’ib

Shahib al-Amaim Shahib Qasam Shahib Mirbath

Shahib Maryamah Al-Shodiq Aal-Alshofi Alsaqqaf

Aal-Alshofi al-Jufri Aal-Basuroh Aal-Alshulaibiyah

Aal-Dhu’ayyif Aal-Thoha Aal-Al thohir

Aal-Ba’abud Al-Adeni Aal-Al atthas

Aal-Azhamat Khan Aal-Aqil Aal-Ba’aqil

Aal-Ba’alawi Aal-Ali lala Aal-Ba’umar

Aal-Auhaj Aal-Aydrus Aal-Aidid

Al-Ghozali Aal-Alghozali Aal-Alghusn

Aal-Alghumri Aal-Balghoits Aal-Alghaidhi

Aal-Fad’aq Aal-Bafaraj Al-Fardhi

Aal-Abu Futaim Al-Faqih al-Muqaddam Aal-Bafaqih

Aal-Faqih Aal-Bilfaqih Al-Qari’

Al-Qadhi Aal-Qadri Aal-Quthban

Aal-Alkaf Kuraikurah Aal-Kadad

Aal-Karisyah Aal-Mahjub Al-Muhdhar

Aal-Almuhdhar Aal-Mudhir Aal-Mudaihij

Abu Maryam Al-Musawa Aal-Almusawa

Aal-Almasilah Aal-Almasyhur Aal-Masyhur Marzaq

Aal-Musyayakh Aal-Muzhahhir Al-Maghrum

Aal-Almaqdi Al-Muqlaf Aal-Muqaibil

Aal-Maknun Aal-Almunawwar Al-Nahwi

Aal-Alnadhir Al-Nuqa’i Aal-Abu Numai

Al-Wara’ Aal-Alwahath Aal-Hadun

Aal-Alhadi Aal-Baharun Aal-Bin Harun

Aal-Hasyim Aal-Bahasyim Aal-Bin Hasyim

Aal-Alhaddar Aal-Alhinduan Aal-Huud

Aal-Bin Yahya

Keluarga Alawiyin di atas adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidhi, sedangkan yang bukan dari keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidhi, adalah:

Aal-Hasni Aal-Barakwan Aal-Anggawi

Aal-Jailani Aal-Maqrabi Aal-Bin Syuaib

Aal-Musa al-Kadzim Aal-Mahdali Aal-Balakhi

Aal-Qadiri Aal-Rifai Aal-Qudsi

 

Sedangkan yang tidak berada di Indonesia kurang lebih berjumlah 40 qabilah, diantaranya qabilah Abu Numai al-Hasni yaitu leluhur Almarhum Raja Husein (Yordania) dan sepupunya Almarhum Raja Faisal (mantan raja Iraq) dan qabilah al-Idrissi, yaitu leluhur mantan raja-raja di Tunisia dan Libya.

 

Categories: Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *